Zajęcia sportowo - rekreacyjne
Redaktor: wowit   
30.01.2018.
UWAGA !!!
Prosimy szkoły o przedstawienie propozycji przydziału godzin nauczycielom wf na prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych I edycji 2018
w okresie 1.02.- 30.06.2018 r.
Prosimy o dostarczenie n/w dokumenty do dnia 15.02.2018 r.
Przydział godzin dla szkół - pobierz
Harmonogram - pobierz
----------------------------------------------------------------------------
Zmieniony ( 12.02.2018. )